top of page

Beraadslagingen en regelgevende handelingen

Verplichting tot publicatie van beraadslagingen

Genomen krachtens de verbintenis- en nabijheidswet van 27 december 2019, zal het besluit van 7 oktober 2021 in werking treden op 1 juli 2022. Het besluit tot hervorming van de regels voor de bekendmaking en bewaring van bevelen en beraadslagingen genomen door lokale overheden en hun groepen.

Burgers moeten via internet toegang hebben tot de decreten en beraadslagingen van lokale overheden.

De afhandeling van formaliteiten voor de publicatie van bevelen en beraadslagingen van lokale autoriteiten is gemoderniseerd. De publicatie van de besluiten en beraadslagingen van de lokale besturen op hun website wordt een verplichting. De verplichting om de bevelen en beraadslagingen van lokale overheden weer te geven of op papier te publiceren, wordt afgeschaft. De kleinste lokale besturen (gemeenten met minder dan 3.500 inwoners, syndicaten van gemeenten en “gesloten” gemengde syndicaten) zullen echter de wijze van bekendmaking van hun besluiten en beraadslagingen kunnen kiezen: vertoning of publicatie op papier of publicatie op internet.

Het principe van de gedematerialiseerde bekendmaking van lokale besluiten en beraadslagingen gaat gepaard met de verplichting voor lokale overheden om ze op papier mee te delen aan elke burger die daarom verzoekt. Dit om mensen die geen internet hebben of het niet goed beheersen toch op de hoogte te kunnen houden.

Voor raadpleging van beraadslagingen en regelgevingshandelingen, gebruik de zoekmachine
onderstaand.

bottom of page